آموزش مربیان

دوره هاي تربيت مربي

رديف

رديف

عنـوان برنامـه قـرآني

ارائـه

شده

در حال اجـرا

 

دوره هاي تربيت مربي

در رشته های روخوانی، روانخوانی، حفظ

70 نفر

 

25 نفر

دوره هاي تربيت مربي روخواني و روانخواني:

هر ساله تعدادي از خواهران در اين دوره كه توسط استاد ارجمند جناب آقاي پوران برگزار مي گردد، شركت كرده و مؤفق به گذراندن اين دوره مي شوند.

دوره تربيت مربي حفظ:

اين دوره توسط استاد ارجمند سركار خانم بديعي برگزار  مي شود كه هر ساله تعدادي از خواهران حافظ كل، مؤفق به دريافت گواهي نامه مي گردند.

 

 

 

همكاري با مؤسسات

جهت آموزش دوره هاي تربيت مربي

رديف

رديف

عنـوان برنامـه قـرآني

ارائـه

 شده

در حال

 اجـرا

 

همکاری با مؤسسات در زمینه تربیت مربی در رشته های مختلف قرآنی

متعدد

متعدد

 

همكاري با سازمان تبليغات:

دوره هاي تربيت معلم ترجمه و مفاهيم و تجويد قرآن كريم در تابستان89 برگزار گرديد كه اين دوره ها حدوداً 3 ماه به طول انجاميد.

همكاري با اداره ارشاد:

2 مرحله دوره تربيت مربي حفظ قرآن كريم، مورخ مهر و دي ماه 1389          برگزار گرديد.

 

 

 

 

 

 

 

  اعزام مربيان و داوران

رديف

رديف

عنـوان برنامـه قـرآني

ارائـه

 شده

در حال

 اجـرا

 

اعزام مربيان و داوران

15 نفر

15 نفر

اعـزام مربيـان به موسسات قرآنـي از جملـه شعب جامعه القرآن در شهرهاي (قم ،تهران، اصفهان، رشت، شيراز، مشهد).

معرفي مربيان حافظ كل قرآن كريم به اداره آموزش و پرورش براي تدريس درس قرآن در تمام مقاطع تحصيلي.

و داوري مسابقات قرآني شفاهي و كتبي در رشته هاي حفظ، ترتيل و قرائت قرآن كريم و اذان ويژه خواهران و برادران جهت ادارات و   ارگان هاي دولتي و غير دولتي نظير: سازمان تبليغات اسلامي،             بسيج دانش آموزي، دانشگاه ها ،آموزش و پرورش ، مخابرات ،         اداره كـار و امور اجتمـاعي، سپـاه پـاسداران، تيپ عاشـورا، مسـاجد،  شهـرداري، كانون هاي فرهنگي، سازمان رفـاهی تفـريحي، اداره اوقاف، جامعه نابینـایان، تربیت بـدنی، مسابقـات 1444، فولاد مبارکه،          ارشـاد، سالمنـدان، تأمین اجتماعی و . . . )

تماس با ما

خادمی قرآن، افتخار ماست.

ارسال کردن

©2020 - مؤسسه حافظان وحی کاشان . ایده و اجرا :رویش رسانه

با شناسه کاربری خود وارد شوید

مشخصات خود را فراموش کرده اید؟